GreenROAD® Ochros

greenROAD is een half verharding waarvan de kwaliteit wordt gegarandeerd door de combinatie van een steenmengsel en een primair plantaardig bindmiddel.
Het steenmengsel wordt geselecteerd met veel aandacht voor o.a. hardheid, korrelverdeling en vochtopname. Opdat men lange tijd van dit uniek materiaal mag genieten, zijn een aantal richtlijnen i.v.m. aanleg, onderhoud en gebruik noodzakelijk.

greenROAD is geconcipieerd opdat deze – zelfs na lange natte periodes – veilig betreedbaar, netjes en zonder putten zou blijven.
Een half verharding is voornamelijk bedoeld voor de zwakkere weggebruiker zijnde voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers.
Mits een correcte funderingsopbouw en afwerkingsgraad kunnen gemotoriseerde voertuigen en voertuigen van nooddiensten ook gebruik maken van deze half verharding.

greenROAD is echter minder of niet geschikt voor:
– Op- en aanrijroutes van een parking.
– Plaatsen waar veelvuldig op wordt gekeerd of gewrongen door voertuigen.
– Locaties waar plantgroei voorkomt die een alkalische bodem verkiest.
– Locaties waar men met rupsbanden en/of sterk geprofileerde banden op rijdt.
– Paardrij-routes.
– Overstromingsgebieden.

Door de binding van het materiaal, is een greenROAD® verharding met hellingsgraad tot maximaal 7 à 8% mogelijk.
Bij een langere helling (vanaf 4 m), kan men best voorzieningen treffen die de stroming van het hemelwater onderbreken.

Enkel op bestelling!

Mijn oppervlakte is een:

Berekening

  • Totale oppervlakte:
    1,00 m2
  • Totale kubiek:
    0,01 m3
  • Totaal gewicht:
    0 ton

Bestsellers