Bodemverbeteraars

Een bodemverbeteraar zorgt dat het evenwicht in de bodem verbetert. Het pakt de samenstelling van de grond aan, waardoor er een perfect evenwicht ontstaat tussen de lucht en het vocht in de grond.

Een grondsoort kan door zijn natuurlijke eigenschappen zoals watervasthoudend vermogen, humusgehalte, huishouding van de voedingsstoffen enzovoorts, in verschillende mate geschikt zijn als tuingrond.

Verzorging en verbetering van de grond dienen het behoud en de verhoging van de vruchtbaarheid. Een vruchtbare grond is in de eerste plaats een levende grond en bevat minstens 2 % humus. Er moeten dan ook organische stoffen aan worden toegevoegd. Dit dient tot het behoud en de ontwikkeling van een stabiele bodemstructuur.